Search

Goddelijk geschenk

Als je jouw leven hebt overgegeven in handen van jouw Hemelse Vader, zodat Hij je leven echt mag gaan vernieuwen van binnenuit, gebeuren er wonderlijke dingen! Zo kan het zijn dat je al jaren leeft van genade maar dat mogelijke innerlijke pijn over je verleden nog in je ziel verankert lijkt te liggen. Af en toe gebeurt er iets dat jouw oude pijn triggert. Iemand zegt iets, je leest iets, je maakt iets mee dat je raakt en je bent je vrede kwijt...Dit maakt je voor je gevoel een geestelijke jojo. En dat ben je ook. Je hebt nog geen vrede met je verleden kunnen sluiten. Dit fungeert als een lek. Zowel voor jezelf als voor je omgeving...


Het wonder van Hemelse, geestelijke vernieuwing in dit opzicht is tweeledig: A) Jij mag je bekeren (!) en B) je ontvangt een heerlijk Goddelijk geschenk.


Maar hoe bekeer je je van pijn? Van oude wonden? Waar kun je naar toe met je gebroken hart? Bij wie moet je zijn?

Natuurlijk weet je het antwoord op de laatste twee vragen. Je leeft immers al lang van genade. Je bent ermee vertrouwd te bidden, te smeken, het allemaal van God te verwachten. Hier zit gelijk ook het probleem. Want over het algemeen ontvangen we de uitkomst van onze wensen niet op hemelse presenteerblaadjes ( lees: Jakobus 4:3 ) De Heilige Geest wil vernieuwing van binnenuit bewerken... Dat betekent verandering, transformatie, dagelijkse vernieuwing van ons vastgeroeste denken, onze gewoontes, onze oude patronen van omgaan met innerlijke pijn. De God van het Leven nodigt je uit om je te laten herscheppen door Hemzelf! Ben je bereid het 'doodse' in je denken los te laten? Jouw antwoord hierop is cruciaal...

Wat heb je verder nodig? In deze fase ná jouw cruciale keuze wat je met je opgelopen innerlijke wonden aanwilt, heb je bemoedigende, aanmoedigende en heldere inzichten nodig. Lees! ("Ik kan veranderen" bijv. of "Binnengeroepen") Vraag gebed om kracht om te onderzoeken en door te gaan in dit geestelijke proces. Laat je niet afleiden! Luister niet langer naar 'Ach en Wee'...

Kies motiverende mensen om mee om te gaan, te spreken, naar te luisteren. Mensen vol van God, gewend om te luisteren naar Woord & Geest, gewend om de Allerhoogste te gehoorzamen 'no matter what'.

En zo begint het innerlijke wonder zich in jou te voltrekken! Bij de één gaat het snel, bij de ander kost het wat meer tijd. Maar de vrucht van het veilig en liefdevol mogen leren verwerken van oude pijn is VREDE.

En ergens in dit bekeringsproces wil De Heilige zichzelf opnieuw aan je openbaren:


Zijn GENADE is er voor je zonden.

Zijn LIEFDE is er voor jouw wonden.


En het doorleven van dit tweede Goddelijke geschenk is zo verlossend!

Je bent tòch geliefd, toch bemind, toch gewild.

Opnieuw geboren in de liefdevolle, heerlijke, herscheppende armen van jouw Hemelse Vader. Welkom Thuis!
19 views

ceessofiekekranenburg@gmail.com

Coachingspraktijk 'Vindenstijd', Ede, Gelderland

Kvk-nummer: 75893967

BTW-nummer: NL860435076B01

Bankrekening: NL78INGB0009574456

Algemene voorwaarden en  privacyverklaring

©2019 by Vindenstijd.nl. Proudly created with Wix.com