Search

De Eerste en de Enige

Het prachtige liefdegebod dat God voor ons mensen bedacht heeft is 'God op de eerste plaats'. En Hem liefhebben met je hele hart, je hele ziel, heel je verstand en al je kracht. Alles en iedereen in je leven is ondergeschikt en kan niet met Hem evenaren. Iedereen die dingt naar de plek op de troon van jouw leven moet je helpen de juiste van God gegeven plek in te nemen. Namelijk naast jou en naast anderen. Want je mag hen liefhebben als jezelf.

Dat is de enige juiste setting.


Dat betekent bijvoorbeeld dat je niet gepleased wil worden of je tot pleasen over laat halen.


Pleasen is God-onterend: God van de troon en een ander erop.

Daarmee is pleasen ook mens-onterend: degene op de troon wordt verhoogd, daarmee anderen verlaagd in positie.

En welke plaats mag God dan innemen?


God wil op de eerste plek staan in jouw leven en Hij duld geen ander naast Zich op de troon. Hij is de Eerste en de Enige, zowel voor jou als voor de ander.

Hij geeft jou identiteit. En ontslaat daarmee de ander om jou identiteit te moeten geven.


Wanneer je de ander vraagt (en dat kan op 100 en 1 manieren) om jou te pleasen, leef je nog steeds in je identiteitscrisis en vraag je de ander om jouw crisis in stand te houden. Al jouw gevoel van waarde moet uit deze horizontale relatie(s) komen. Dat is zo verdrietig!


Zoek jouw eigenwaarde niet langer in familie en vriendenkring - de last is voor hen te hoog, het juk om verantwoordelijk te moeten zijn voor jouw emoties is niet hun van God gegeven taak! En wat zo bijzonder is: Je mag hogerop....


Maak je reis opnieuw naar Golgotha, daar heeft bloed gevloeid. Daar heeft Jezus Zijn leven gegeven en alles voor jou volbracht. Je zonden, je schuld, je pijn en je schaamte heeft Hij van je afgenomen.


Hier, bij het kruis krijg jij nieuwe identiteit:

Je hoeft niet langer slaaf van je gevoel, je emoties te zijn. Je mag ze gaan verwerken.

Je hoeft niet langer koning in eigen koninkrijk te zijn en heerser daarbuiten.

Als jij het offer van Jezus aanvaard voor jouw leven, dan mag ook jij zoon en dochter van de Allerhoogste zijn! Wat een heerlijk besef! Wat een innerlijke rust brengt dat teweeg.


Na Zijn kruisiging (waarbij Hij voor jou de hel heeft doorleefd) en Zijn begrafenis, kwam er de Paasmorgen. Hemel en aarde werden bewogen, de graven gingen open en ook Jezus stond op uit Zijn dood - die de onze was. En daar ligt jouw identiteit, bij de Opgestane...


En je hoeft niet toe te blijven kijken. Je mag opstaan met Hem, je lijkwade afleggen, je doodsgeur laten afwassen en in een nieuw leven wandelen.

Verbonden aan Hem, naast de anderen die ook aan Hem verbonden zijn en kunnen worden.


Wat een zegen. Wat een schoonheid ligt er verborgen in jouw overgave aan Zijn liefdesgebod! Glorie aan Hem, de Gekruisigde, de Opgestane, de van de Vader Gegevene...4 views

ceessofiekekranenburg@gmail.com

Coachingspraktijk 'Vindenstijd', Ede, Gelderland

Kvk-nummer: 75893967

BTW-nummer: NL860435076B01

Bankrekening: NL78INGB0009574456

Algemene voorwaarden en  privacyverklaring

©2019 by Vindenstijd.nl. Proudly created with Wix.com